20190717 W3 1548

 

穿鞋鞋要出發拉

 

 

 

老爹老媽臨時起意說要帶我來這走走

 

 

 

 

老媽說裡頭很大很大

 

 

整個地景圖

 

 

確實是壯觀

 

 

室內有一些展區,大多不給拍

 

 

只好隨意亂拍

 

 

 

 

鼎?!

 

 

 

中午就簡單地在裡頭吃素菜囉!

 

 

 

至於好吃不好吃,就不評論囉!印象中很便宜,老爸說素肉燥不錯

 

 

麵食

 

 

 

館內的3D影片,廷廷3D電影初體驗

 

 

片長不久,約10多分鐘,廷OK

 

 

連環拍

 

 

 

老媽也秀一下

 

 

 

 

 

 

胡了

 

 

玩樂資訊

玩樂地點:佛光山佛陀紀念館

地址:84049高雄市大樹區統嶺路1

營業時間:W1-W5 0900-1900

                  W6-W7 0900-2000

                  W2公休

 

 

 

    青魚 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()